Historia

Nasza Placówka została powołana 2 listopada 2005 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, który do dnia dzisiejszego sprawuje nadzór nad jej działalnością. Przeznaczona była najpierw dla 14, a od lipca 2006 roku 18 dziewcząt w wieku od 11 do 18 roku życia. Zadanie w zakresie pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu Placówki było początkowo realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych “Wspólna Radość” na czele z Panią Prezes Grażyną Dąbroś, która objęła stanowisko dyrektora IPO-W. W listopadzie przekazano nam budynek na osiedlu Willowym 19 w Krakowie który został odremontowany i przystosowany do naszych potrzeb, a od grudnia prace rozpoczęła zatrudniona kadra. Pierwsza wychowanka przybyła do nas 8 grudnia i to wtedy zaczęło się faktyczne funkcjonowanie Placówki. Od tego czasu historię placówki tworzą losy dziewcząt, które trafiając do nas zostawiały tu cząstkę siebie.

Z dniem 30 maja 2008r. Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przyszło się pożegnać z prowadzącym ją Stowarzyszeniem „Wspólna Radość”. Placówka została przekazana nowemu podmiotowi prowadzącemu – Caritas Archidiecezji Krakowskiej i nowemu dyrektorowi Panu Michałowi Latko.

Od stycznia 2009 Dyrektorem Placówki jest Pani Joanna Jaworowska-Sroczyńska prawie od początku związana z IPO-W jako wychowawca i pracownik socjalny.

  • My na Facebooku

  • Galeria