Pytania i odpowiedzi

Co to jest przepustka weekendowa i w jaki sposób ją otrzymać?

– Przepustka weekendowa jest udzielanym przez sąd pozwoleniem na urlopowanie wychowanki, które trwa zazwyczaj od piątkowego popołudnia do niedzieli do godz. 18:30. Tylko sąd może wyrazić zgodę na taką formę przepustki, dlatego też, aby zabrać dziecko do domu należy złożyć odpowiednie pismo do sądu. Jednakże nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, pracownicy placówki maja prawo nie wypuścić wychowanki na przepustkę lub skrócić jej czas, jeżeli ta swoim zachowaniem naruszyła regulamin placówki lub uchylała się od obowiązku szkolnego.

 

Co to jest przepustka całodzienna i jak ją otrzymać?

– Przepustka całodzienna dotyczy wychowanek które nie mają zgody z sądu na przepustki w większym wymiarze czasu. Jednak jeśli wychowanka realizuje obowiązek szkolny i nie łamie regulaminu placówki może starać się o uzyskanie zgody na wyjście w sobotę lub niedzielę w godzinach od 9:30 do 18:30.

 

Kiedy moje dziecko wyjdzie do domu?

– Na to pytanie nie ma bezpośredniej odpowiedzi. Postanowienie, aby dziecko mogło wrócić do domu może podjąć jedynie sąd. 
Decyzje tego typu najczęściej podejmowane są podczas wyznaczonej rozprawy, o której zostaną państwo poinformowani. Niemniej jednak zdarza się również, że decyzja podejmowana jest zaocznie w odpowiedzi na pisma wpływające do sądu lub bezpośrednie rozmowy zainteresowanych stron. 

Jeżeli chcecie państwo, aby dziecko powróciło do domu w jak najszybszym czasie, zachęcamy do usunięcia przeszkód, które spowodowały umieszczenie dziecka w placówce i interweniowanie w Sądzie poprzez pisma i osobiste rozmowy. Zalecamy jednak, aby przed podjęciem takich prób skonsultować się z pracownikami placówki (najlepiej pracownikiem socjalnym), którzy posłużą pomocą we wskazaniu najlepszych metod i kierunku kontaktu z właściwym Sądem.

 


  • My na Facebooku

  • Galeria