Dla studentów

Osoby, które chciałyby w ramach praktyk lub wolontariatu pomagać w pracy z dziećmi, mogą zgłaszać się osobiście do naszej placówki lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (12) 644 87 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Do zadań praktykanta lub wolontariusza należy pomoc w nauce, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziecka, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Wolontariusze i praktykanci przed rozpoczęciem pracy uczestniczą w szkoleniu z zakresu: zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dot. struktury i działalności placówki, zadań i obowiązków oraz zasad panujących w tutejszym ośrodku. Praktykanci i wolontariusze otrzymują rzetelną informację na temat dziewcząt i rodziny, z którą będą pracowały. Podczas swojej pracy współpracują z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, wychowawcami oraz psycholożkami.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo – wychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!

  • My na Facebooku

  • Galeria