Kadra

Joanna Jaworowska-SroczyńskaDyrektor placówki, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie pedagogiki społeczno – opiekuńczej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Joanna Kwiecień – pedagog/wychowawca, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja i pedagogika rodziny.

Katarzyna Maścidłowychowawca, posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie resocjalizacja.

Ewelina Sukiennikz wykształcenia Plastyk i Pedagog, w placówce od 2011 roku organizuje zajęcia plastyczne i sytuacje wychowawcze. Zafascynowana recyklingiem, reusingiem i ekologią- stara się zarazić tym innych. Nie ma dla niej tematów tabu, wymagająca. Była społecznym kuratorem sądowym.

Bartłomiej Szczygiełmagister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w pracy z tzw. „trudną młodzieżą”, z dziećmi i ich rodzinami. Posiada certyfikat ds. postępowania ze sprawcą przemocy Centrum Terapeutycznego SELF, ukończył również liczne kursy oraz szkolenia w zakresie pracy z dziećmi i rodziną. W 2015 roku uzyskał dyplom z interwencji kryzysowej. 

Anna Filipowska wychowawca, socjoterapeuta. 

Mateusz Gigońabsolwent studiów wyższych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ponadto posiada tytuł zawodowy asystenta osoby niepełnosprawnej. Doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością fizyczną oraz umysłową.

Agnieszka Boisse – psycholog, 

Monika Bałczyk – psycholog

Natalia Król – wychowawca

Łukasz Krysiak – wychowawca,

 

  • My na Facebooku

  • Galeria